Ano Ang Swak Na ProtekTODO Insurance Package Kay Andre?

Blog

October 14, 2020

andre-paras-protektodo-insurance-package

Gusto mo bang malaman kung bakit panalong-panalo kay Andre and ProtekTODO insurance packages ni Palawan Pawnshop? Alamin kung bakit sa article na ito!

Nagsimula ang ProtekTODO insurance ng Palawan Pawnshop noong October 2014. Ang ProtekTODO ay isang abot-kayang insurance plan na ginawa para maprotektahan ang maraming pamilyang Pilipino sa murang halaga. Mayroong apat na insurance policy sa ilalim ng ProtekTODO, at bawat isa ay may kanya-kanyang benepisyo.

Ang mga ProtekTODO Insurance packages ay:

Sulit Solo ProtekTODO

Sulit solo ProtekTODO

Ang Sulit Solo ProtekTODO ay isang insurance plan na may bisa sa loob ng apat (4) na buwan. Sa halagang PHP 20.00 lamang, qualified ka na sa mga sumusunod na benepisyo:

Coverage

Death Due to Accident including Unprovoked Murder and Assault

Php 10,000.00

Death Due to Motorcycle Accident

Php 5,000.00

Permanent Disablement / Dismemberment

Up to Php 10,000.00

Premium Solo ProtekTODO

Premium Solo ProtekTODO

Photo courtesy of Pixabay

Kung gusto mo naman ng mas mahabang insurance policy ay mayroon ang Palawan Pawnshop na Premium Solo ProtekTODO na pinoproteksyunan ka sa loob ng isang (1) taon. Ang PHP 50.00 mo ay katumbas ng sumusunod na benepisyo:

PREMIUM SOLO ProtekTODO

Death Due to Accident including Unprovoked Murder and Assault

Php 15, 000.00

Death Due to Motorcycle Accident

Php 5,000.00

Permanent Disablement / Dismemberment

Up to Php 15,000.00

Burial Benefit for Death Due to Accident

Php 5,000.00

Cash Assistance Due to Natural Death

Php 2, 500.00

Educational Assistance Due to Accidental Death

Php 2,500.00

 

Premium Pamilya ProtekTODO

Premium Pamilya ProtekTODO

Photo courtesy of FreeStocks.org via Pixabay

Kung gusto mo namang ProtekTODO ang buong pamilya, ang Premium Pamilya ProkteTODO plan ang sakto para sayo. Sa halagang PHP 100.00, ito ang mga makukuha niyong benepisyo:

Coverage

Principal

Parents/ Spouse

Siblings/ Children

Death Due to Accident including Unprovoked Murder and Assault

PHP 30,000.00

PHP 15,000.00

PHP 10,000.00

Death Due to Motorcycle Accident

PHP 5,000.00

PHP 2,500.00

PHP  2,500.00

Php 30,000.00

Up to Php 15,000.00

Up to Php 10,000.00

Burial Benefit for Death Due to Accident

Php 10,000.00

Php 5,000.00

Php 2,500.00

Cash Assistance Due to Natural Death

Php 5,000.00

Php 2,500.00

Php 2,500.00

Fire Assistance

Php 5,000.00

-

-

Educational Assistance Due to Accidental Death

Php 2,500.00

-

-

Eskwela ProtekTODO

Eskwela ProtekTODO

Photo courtesy of Pixabay via Pexels

Ang pinakabagong insurance package ng Palawan Pawnshop ay ang Eskwela ProkteTODO. Ito ay inaalok upang maprotektahan ang sinuman sa edad na 5 hanggang 70 taong gulang sa loob ng isang (1) taon. Sa halagang PHP 30.00 lamang, ang mga makukuha mong benepisyo ay:

Coverage

Death due to accident

PHP 10,000.00

Permanent Disablement or Dismemberment

Up to PHP 10,000.00

Death Due to Motorcycle Accident

PHP 5,000.00

Medical Reimbursement Due to Accident

PHP 1,000.00

Daily Hospital Confinement Allowance. Due to accident, maximum of 5 days

Php 100.00 per Day

Fire Assistance

Php 2,500.00

 

Bakit nga ba importante kay Andre na magkaroon ng insurance?

Bakit nga ba importante kay Andre na magkaroon ng insurance?

Ang ProtektTODO ay isang accident insurance plan. Ang layunin nito ay makapagbigay ng benepisyo sa oras na may maganap na aksidente. Ito ay malaking tulong upang masigurado na kung may mangyaring hindi inaasahan, may halagang matatanggap ang iyong pamilya.

Ang ProtekTODO ay napakamurang insurance na abot-kaya para sa mga pamilyang Pilipino. May iba’t ibang klase din ng insurance package sa ilalim ng ProtekTODO, na sasakto sa iba’t ibang pangangailangan natin. 

Madaling makuha ang mga Benepisyo sa ProktekTODO

Ayon kay Andre, ang mga benepisyo ng ProtekTODO ay madali at mabilis na makuha sa oras ng pangangailangan. Para makuha ang mga benepisyo ng ProtekTODO, kailangan mo lang gawin ang mga sumusunod na hakbang:

 

 1. Pumunta sa Palawan Pawnshop Express Branches.
 2. Magfill-out ng Notice of Claim na makukuha sa branch.
 3. Magsubmit ng mga kinakailangang papeles sa loob ng siyamnapung (90) araw magmula ng araw ng aksidente. Maliban sa Eskewela ProktekTODO na kailangan mag-submit sa loob ng tatlumpung (30) araw. Ang mga kinakailangang dokumento ay ang mga sumusunod:
  - Confirmation of Cover
  - Police Report o Incident Report
  - Medical Certificate, Birth Certificate, o Death Certificate
  - Kung kasal ay dapat may Marriage Certificate
  - Valid ID ng benepisyaro na may litrato
  - Clinical Abstract
 4. Kapag na-approve na ang claim, makakatanggap ka ng text sa ibinigay mong mobile number.
 5. Matatanggap mo nang cash ang iyong claim sa branch kung saan ka nag-apply ng claim.

Madali lang magkaroon ng insurance sa Palawan Pawnshop

Easy ProtekTODO benefits

Para kay Andre, madali lang mag-enroll ng kahit ano mang ProtekTODO package, kaya naman inaanyayahan niya tayong maging protektodo sa Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala. Para mag-enroll sa alin mang ProtekTODO package, narito ang mga sumusunod na hakbang:

 

 1. Magpunta sa isa sa mga Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala Branches.
 2. Mag-fill up ng Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala ProtekTODO enrollment form.
 3. Magbayad nang halagang para sa napiling ProtekTODO package.
 4. Pumirma sa Confirmation of Registration (COR).
 5. Itago ang COR.

Sa limang simpleng mga hakbang na ito, insured ka na gaya ni Andre. Kaya naman choice ni Andre ang ProtekTODO na hatid ng Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala.

Napapanahon ang ProtekTODO ngayong Buwan ng Marso

Ang buwan ng Marso ay Fire Prevention Month. Isa sa mga nakakaligtaang mga hakbang sa pagproteksyon ng pamilya laban sa sunog ay ang pagkakaroon ng insurance. Maaaring hindi naman mapipigilan ng isang insurance plan ang sunog, pero ito ay isang mabisang paghahanda upang makasigurong may tulong na makukuha sa oras na may mangyaring aksidente na dala ng sunog.

Ang ProtekTODO ay abot-kayang insurance na maaari mong magamit upang proteksyunan at protektahan ang pamilya laban sa sunog at anumang sakuna. Alamin kung bakit swak na insurance ang ProtekTODO ngayong Fire Prevention Month.

Para kay Andre, dapat nang simulang maging insured ngayong Fire Prevention Month.

Ang ProtekTODO ay isa lamang sa mga serbisyong alok ng Palawan Pawnshop

Isa lamang sa mga serbisyong alok ng Palawan Pawnshop

Isa lamang ang ProtekTODO sa mga dekalidad na serbisyo ng Palawan Pawnshop. Bilang isang one-stop money services shop, madaming serbisyo ang Palawan Pawnshop na makakatulong sa inyo. Choice ni Andre ang ProtekTODO insurance packages, dahil napatunayan na ng Palawan Pawnshop na ito ay mapagkakatiwalaan. Alamin ang iba pang mga serbisyo ng Palawan Pawnshop at kung paano ito makakatulong sa iyo.

Gaya ni Andre, maging Insured na sa ProtekTODO

Mahalagang maging insured. Ito ay magsisilbing tulong sa oras ng pangangailangan. Kaya naman ay dapat talagang magkaroon ng insurance, na dahilan din kung bakit madaming mga kumpanyang nag-aalok nito. Ang ProtekTODO insurance ng Palawan Pawnshop ang choice ni Andre dahil mura, madaling mag-enroll, madaling makatanggap ng benepisyo, at handog ng isang mapagkakatiwalaang kumpanya. Mayroong swak na ProtekTODO package para sa iyo. Pumunta na sa isa sa mga Palawan Pawnshop - Palawan Express Pera Padala branches at maging insured na!

Share: